Video Korupsi Tun Ahmad Fairuz dan VK Lingam

19 September 2007

Pendapat

Pendapat Anda?

Transkip sepenuhnya boleh di lihat di sini.

Pendapat Anda

Switch to our mobile site